top of page
  • Foto van schrijverRedactie

De laatste negen partijen op het stembiljet: last but not least? (I)


Huishoudbeurs 2017: ‘Waar stemt u op?’ vraagt een verslaggever aan verschillende bezoekers. ‘Op de laatste persoon van de laatste lijst’, wist een dame te vertellen. ‘Weet u wie dat is?’ vraagt de verslaggever met hoorbare verbazing. ‘Geen idee’, antwoordde ze. Deze kiezers zijn onder ons, maar waar stemmen zij eigenlijk op? GeenKwats werpt in dit tweedelige artikel een blik op de laatste negen partijen op het enorme stembiljet van 15 maart.

Lijst 28: VDP

Gelukkig voor de dame in kwestie staat de VDP slechts in Den Helder en Den Haag op de kieslijst. Hoezo? VDP staat immers voor de ‘Vrije Democratische Partij’. Het blijkt al snel een eigenzinnige naamkeuze die, gezien de zoekresultaten op Google, weinig goeds belooft. Voormalig visboer en partijleider Burhan Gökalp (tevens oprichter, lijsttrekker én lijstduwer) spreekt consequent in de wij-vorm en licht graag toe waarom hij zijn partij heeft opgericht. Hij is het racisme, dat hem al zijn hele leven belemmert, zat. De VDP staat onder andere voor de afschaffing van Zwarte Piet, het Koningshuis, coffeeshops, de Eerste Kamer en het homohuwelijk: ‘Homoseksualiteit in Nederland, is een besmettelijke ziekte, waar we met SPOED vanaf moeten. Anders hebben we geen nieuwe nageslacht meer!’ aldus de VDP op Twitter. Naast het Twitteraccount is ook de Facebookpagina van de VDP verwijderd naar aanleiding van ‘vrije meningsuiting’ over joden en de geclaimde familierelatie tussen Geert Wilders en Adolf Hitler. Snel door naar lijst 27.

 

Lijst 27: MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/Partij voor de kinderbelangen/Beweging voor Vrede en Recht

Een stem voor vier partijen. Een paraplu staat figuurlijk boven deze partijen die zichzelf de Mens-beweging noemen. Door een mogelijk wereldrecord aan vormfouten in de ondersteuningsverklaringen doet de partij in slechts twee van de twintig kieskringen mee. Op de lijst staan vier vrije geesten als afvaardiging van de partijen onder één neutrale en gezamenlijke lijsttrekker op de eerste plek. Waar staan deze vier haast geheel one-issue partijen voor? Samenhang in deze lijst lijkt te ontbreken, maar de namen van de partijen vatten hun individuele standpunten in ieder geval goed samen. Dus wil je meer spiritualiteit, een basisinkomen voor iedereen, vertegenwoordiging van de belangen van kinderen én een schoon Nederland? Stem dan op MSSBPPvdKBvVR.

 

Lijst 26: StemNL

In tegenstelling tot de bovengenoemde partijen, doet StemNL in meer dan twee kieskringen mee. Het Nationaal Verkiezingsprogramma van StemNL bestaat uit vijftien punten, waarbij iedereen online een top-10 kan indienen. Zo bepalen jij en ik de prioriteit van de verschillende programmapunten. Op het moment van schrijven bestaat de top-3 uit armoedebestrijding, de verpleeghuiszorg verbeteren en minder criminaliteit. Hoe de partij deze punten aan wil pakken, lijkt echter nog niet duidelijk. De partij vraagt iedereen om belangrijke onderwerpen aan het programma toe te voegen. Saillant detail: momenteel staat ‘respect voor traditionele Nederlandse waarden’ op een score van nul procent bij de top-10 samenstellers. Misschien wordt het tijd voor goddelijke interventie in de bottom nine.

 

Lijst 25: JEZUS Leeft

En zijn boodschapper rijdt met luidsprekers op het dak van een Volkswagen Transporter door het land. In het kort: een partij die geen water bij de wijn doet (ik verzin dit niet, het staat in het verkiezingsprogramma). Maar wat betekent dit concreet? De partij komt op voor een rechtvaardige maatschappij, wil de burger dienen, accepteert geen onrecht en baseert al haar doelstellingen op de leefregels van JEZUS (Caps Lock 2.0). De partij presenteert met behulp van het verhaal van de schepping concrete oplossingen voor actuele vraagstukken zoals een groene en duurzame samenleving, goed onderwijs, een sociale en eerlijke samenleving en bescherming van het leven. Als JEZUS nu zou leven reed hij maximaal 30 km/u binnen de bebouwde kom, in een elektrische auto opgeladen met zonne-energie naar de biologische supermarkt. JEZUS Leeft presenteert duidelijke standpunten over onder andere de EU (Nexit) en het vluchtelingenvraagstuk (iedereen is welkom maar gaat terug naar het land van herkomst wanneer dat weer mogelijk is). Samenvattend zijn de programmapunten van JEZUS Leeft een utopisch streven naar een harmonieuze samenleving. Amen.

 

Lijst 24: Lokaal in de kamer

Zoals de naam suggereert, is dit een samenwerkingsverband van lokale en provinciale partijen. De centrale gedachte hierachter is de politiek dichter bij de burger te brengen. Lokaal in de kamer heeft een uitgebreid en haast allesomvattend verkiezingsprogramma dat zich sterk richt op het achterland van Nederland. Zo staan zij bijvoorbeeld voor bereikbaarheid van kleine kernen, overdracht van taken van het Rijk naar gemeenten, de aanwezigheid van basisscholen in elke vitale kern en zorg op korte afstand voor iedereen. De partij wil stemmers die bij provinciale en gemeentelijke verkiezingen voor een lokale partij kiezen een stem in de Tweede Kamer geven. Kom op voor Poepershoek!

Benieuwd naar de partijen die op lijst 23 tot en met lijst 20 staan? Lees dan deel 2 van De laatste negen partijen op het stembiljet: last but not least? op GeenKwats.com.

bottom of page