over.

GeenKwats is een mediaplatform waar actuele politieke en maatschappelijk thema's besproken worden. Dit doen wij met een gevarieerd team van redacteuren en auteurs. Zij zijn allemaal experts die middenin de maatschappij staan. Alle auteurs schrijven op persoonlijke titel en reflecteren niet de visie van de redactie of GeenKwats. 
Wil je een artikel schrijven voor GeenKwats? Dat kan! De redactie staat altijd open voor spontane bijdragen. Stuur je inzending naar redactie [at] geenkwats [punt] com.

de redactie.

Oprichter en hoofdredacteur

Vincent probeert met een kritisch oog de maatschappelijke, politieke, en technologische ontwikkelingen om hem heen te begrijpen. Af en toe met succes.

Redacteur

Met een rationele blik kijkt Yuri naar de wereld. Hij volgt politieke en economische ontwikkelingen op de voet en deelt zijn bevindingen maar al te graag.

Redacteur

Van politieke tot culturele en maatschappelijke ontwikkelingen: door haar interdisciplinaire achtergrond laat Sabrina 'no stone unturned'.

Redacteur

Kay is een provocateur met hart voor de publieke zaak. Hij legt zijn vinger maar al te graag op zere plekken, maar doet dit niet zonder na te denken over mogelijke oplossingen.

Redacteur

Zalig zijn de onwetenden? Nee. Philip zal onderzoekend te werk gaan om onwetendheid over de maatschappij uit de weg te ruimen (maar met behoud van ieders zaligheid).

Redacteur

Een nieuwsjunk en politiek dier dat altijd haar woordje klaar heeft, dat is Merle. Neemt niet weg dat ze ook in is voor een portie inhoudelijke verdieping.  

Redacteur

Ben laat zich leiden door een brede interesse. Politieke thema's poogt hij zowel op materieel als op ideëel vlak terug te brengen naar het concrete.

Redacteur

Publieke gezondheid staat centraal in Jaspers denken, vooral daar waar politieke acties vereist zijn. 

Redacteur

Jessica Goertzen is niet alleen een juf, maar ook een auteur. Door deze combinatie schrijft zij veelal vol passie over het onderwijs in Nederland.

Redacteur

Stefan probeert niet in informatiebubbels te geraken door een helikopter-view te gebruiken. Hij wil de kloof verkleinen tussen wetenschap en maatschappij.

Redacteur

Ondanks zijn historische achtergrond en zijn liefde voor sci-fi is René ook van tijd tot tijd te vinden in het heden. 

Redacteur

Cherique is in staat om zich uitgebreid te verwonderen over zaken die de rest van de wereld doorgaans als ‘normaal’ bestempelt.

Redacteur

Rachel is de luis in de pels van de gevestigde orde. Ze zal al niet rusten tot haar journalistieke plicht is vervuld.

Mariska Custers

Tekstredacteur

Mariska is de grammar nazi van GeenKwats. Als tekstredacteur zorgt zij ervoor dat de andere redactieleden zichzelf niet voor schut zetten. 

gastauteurs.

oud-redacteuren.

Contact redactie [at] geenkwats [punt] com

GeenKwats anno 2016

Website ©2020  Created by GeenKwats