top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Vrouwenquotum?! Geef die man toch eens meer rechten


‘Bussemaker eist dit jaar honderd extra vrouwelijke hoogleraren’. ‘Wettelijk vrouwenquotum hangt in de lucht’. ‘Nog altijd te weinig vrouwen aan de top’. Mijn feministische vrouwenhart wordt zo langzamerhand moe van dit soort krantenkoppen. Waarom moet mijn geslacht altijd net dat beetje extra hulp ontvangen om dezelfde kansen te krijgen als een man? Van het cliché ‘de beste sollicitant krijgt de baan’ krijg ik echter ook jeuk. Staren we ons niet gewoon blind op geslacht?

Het antwoord is simpel: nee. Want hoe je het ook wendt of keert, de vrouw heeft nog altijd minder kansen dan de man. Zeker wanneer het gaat om het verkrijgen van topfuncties. Maar er schuilt ook een gevaar in de tsunami van vrouwenquota die ons om de oren wordt geslingerd. Zolang we blijven praten over die quota zal het altijd een abnormaliteit zijn wanneer een vrouw een topfunctie verkrijgt. We krijgen nog net geen push-bericht van de NOS-app: ‘Ingrid is CEO!’.

Dat geslachten onevenredig verdeeld zijn bij topfuncties staat buiten kijf. De roep om extra vrouwelijke hoogleraren van de minister is een antwoord op de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2016. Daarin staat dat het aandeel vrouwelijke hoogleraren bij UMC’s slechts 21% bedraagt. Dat het een luttele stijging is van 1,1% ten opzichte van het jaar ervoor, maakt dat de feminist in mij ook een klein beetje moet huilen. Al die moeite die er al in is gestoken – en nog geen resultaat? Auw.

De oplossing oogt allicht tegenstrijdig. Zou het niet juist voor vrouwen op de arbeidsmarkt beter werken wanneer de man méér rechten krijgt? Het lijkt op de eerste les van de cursus Omdenken. Maar als bijvoorbeeld het vaderschapsverlof zou worden uitgebreid, wordt het starten van een gezin een gedeelde last voor je carrière. Maak het niet meer vanzelfsprekend dat de vrouw langer thuis blijft na een bevalling, maar maak het als werkgever bespreekbaar dat ook een man best de woensdagmiddag thuis kan blijven. Met een kopje thee aan de keukentafel zittend, luisterend naar de verhalen van zijn kroost. Dan spreek je pas over gelijkwaardigheid. En dan kan Ingrid CEO worden.

bottom of page