top of page
  • Foto van schrijverJasper de Vreede

(Ont)regel de zorg: minder papier, meer bezieling

Bijgewerkt op: 17 nov. 2020


Wijkverpleegkundigen die iedere vijf minuten moeten registreren wat zij doen of huisartsen die overuren draaien door falende ICT; hier zal op korte termijn verandering in komen. Althans, als het ligt aan de meer dan 200.000 zorgprofessionals die getekend hebben voor de actie ‘(Ont)regel de zorg’.

De actie - die georganiseerd is door huisartsencomité Het Roer Moet Om en de Vereniging voor Verzekering Artsen Automobilisten (VvAA) - heeft als doel om een eind te maken aan de tijdrovende zorgbureaucratie. Het credo is minder regels en meer aandacht voor de patiënt.

Steun

Dat er genoeg steun voor deze actie is, blijkt uit de resultaten die het actiecomité tot nu toe geboekt heeft. VvAA heeft bijvoorbeeld een denktank in het leven geroepen. Deze inventariseerde vanaf 2017 de administratielast die ervaren wordt onder zorgverleners. Hieruit bleek dat gemiddeld 40% van de agenda’s gevuld was met administratief werk.

Vanwege deze administratiedruk overhandigden medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, apothekers, psychiaters en wijkverpleegkundigen in maart een lijst van 62 schrappunten aan minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins. Een van de belangrijkste punten volgens apotheker Miriam Stoks is het creëren van een universele meetlat waarlangs alle zorgverleners gemeten worden door zorgverzekeraars. Zo wordt er minder tijd verloren aan administratie.

 

"Een nauwkeurige verslaglegging is cruciaal, maar het moet niet doorschieten."

 

Bezieling

Een nauwkeurige verslaglegging is uiteraard cruciaal in de zorg, maar het moet niet doorschieten. Zo legt psychiater Alan Ralston uit dat hij zijn werkdag standaard begint met het herregistreren van terugkerende patiënten. Dit kost veel waardevolle tijd en werkt frustrerend. In de zorg gaat deze administratie tevens ten koste van het contact met patiënten. En juist het patiëntencontact is wat het vak bezieling geeft. Afrekening

Ook psychologen voelen de druk van de administratie. Alles moet tot in de puntjes in het dossier op orde zijn. Als er iets ontbreekt in het patiëntendossier loop je het risico dat de zorgverzekeraar niks uitbetaalt. Er zijn professionals binnen de geestelijke gezondheidszorg die tegen inkoopvoorwaarden aanhikken waarin ze jaarlijks worden afgerekend op hoeveel mensen zij in behandeling hebben gehad. Op het moment dat deze overwegingen gemaakt worden ten koste van het menselijk contact, gaat het ergens mis. De schrappunten moeten hier verandering in brengen. Psychiaters hoeven straks bijvoorbeeld geen tijd meer te verliezen aan het schrijven van een lokale verwijsbrief; dit kan ook met een simpel telefoontje worden afgestemd.

Huidige stand van zaken

Het VvAA kondigt aan nog meer aandacht te gaan vragen voor de actie en Kamervragen op te roepen. Inmiddels lijken minister Bruins, minister van Volksgezondheid de Jonge en staatssecretaris Blokhuis overtuigd.

‘Het werkplezier van de zorgprofessional is in het gedrang aan het komen als we zoveel regels in de zorg laten voortbestaan’, beaamde minister Bruins na een dag te hebben meegekeken in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Of de vonk ook overslaat op hun collega’s in de Kamer moet nog blijken.

 

"Waarom kunnen we het vastleggen van zorgcontacten niet uitvoeren met slimmere systemen?"

 

Weerstand

Ondanks de enorme steun van medisch personeel lijkt een tegenbeweging bestaande uit machtige zorgverzekeraars en managers zich te mengen in de strijd. Volgens Ward Bijlsma, manager van Menzis, zou veel relevante kwaliteitsinformatie verloren gaan als de lijst met schrappunten gerealiseerd wordt. De tegenpartij pleit daarom niet voor de vermindering van administraties, maar voor een verbetering van de instrumenten om administratie bij te houden. Waarom kunnen we het vastleggen van zorgcontacten niet uitvoeren met slimmere systemen?

Kamervragen

Mochten de schrappunten doorgevoerd worden, levert dit natuurlijk ook weer de nodige wijzigingen in werkprotocollen op voor zorgverleners. Ook is het de vraag of zorgverzekeraars zich aan deze afspraken gaan houden. Als het aan de zorgverleners ligt, zijn dit voorlopig vragen voor later.

Afgelopen woensdag zijn 44 agendapunten rondom ‘(Ont)regel de Zorg’ besproken in de Tweede Kamer. Daarmee is de eerste stap gezet. Of het de gewenste resultaten gaat opleveren is nog even afwachten. De missie is in ieder geval helder en de actie zal de aandacht voor de patiënt verbeteren. En dit is uiteindelijk waar het in de zorg om draait.

bottom of page