top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Duurzaam loopbaanmanagement


Een beroep dat in ieder geval niet zal verdwijnen door toenemende robotisering is dat van de loopbaanprofessional: die wordt namelijk steeds belangrijker volgens prof. dr. Judith Semeijn. Tijdens haar inaugurele rede voor de Open Universiteit (OU) in juni besprak Semeijn de ontwikkelingen, uitdagingen en kansen voor loopbaanmanagement en HRM.

In de redevoering, getiteld ‘Loopbanen op weg naar duurzaamheid; over paden, hobbels en gidsen’, stelt Semeijn dat de veranderende arbeidsmarkt een moderner loopbaanmanagement vereist. Volgens Semeijn kunnen mensen zo efficiënter en duurzamer ingezet worden. Duurzaam loopbaanmanagent zou zich moeten toespitsen op de inzetbaarheid, het werkvermogen en vooral de vitaliteit van de werknemer. De orator is er echter van overtuigd dat het hedendaagse loopbaanmanagement teveel aanstuurt op interne mobilisatie, terwijl steeds meer loopbanen zich buiten één organisatie afspelen.

Volgens Semeijn staat loopbaanmanagement tevens niet hoog genoeg in het vaandel van de meeste organisaties. Loopbaanactiviteiten zijn vaak nog een ondergeschoven kindje in het HRM beleid. Zo blijkt in de praktijk dat opleidingen vooral exclusief voor de leidinggevenden zijn. Momenteel staan nog de ‘klassieke organisatiedoelstellingen centraal’ en wordt er te weinig gewerkt aan duurzame loopbaantrajecten voor alle werknemers, aldus Semeijn.

Het is aan de loopbaanprofessional om de duurzaamheidsslag te maken. In haar angst voor robotisering benadrukt Semeijn meermaals het belang van het menselijke gezicht van de loopbaanprofessional: ‘Om menselijke duurzaamheid na te streven, hebben we ook duurzame menselijkheid nodig’. Wat de precieze effecten van een duurzaam loopbaanmanagement zijn, is voorlopig nog weinig over te zeggen. Het gebrek aan onderzoek zal verholpen moeten worden door de nieuw ingestelde leerstoel die Judith Semeijn zal gaan bekleden bij de OU.

***

Dit artikel is gepubliceerd in het vakblad InformatieProfessional, issue 6, 2016

Duurzaam loopbaanmanagement by Vincent Janssen is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

bottom of page